Artikel af Thomas Geuken

Morgenen er din vigtigste sociale platform

Thomas Geuken


I et hverdagstempo der bare stiger, kan morgenen være den stabile oase, der tanker dig op socialt.

Af psykolog og fremtidsforsker Thomas Geuken.

Godmorgen. Den lille hilsen rummer en større betydning, end man umiddelbart skulle tro. Socialt set er ordet intet mindre end fantastisk, fordi det har en enorm psykologisk funktion.

Først når du siger "godmorgen", bliver du levende og eksisterer i social forstand. Gennem denne første sproghandling på dagen syner du frem som person. Du melder dig med andre ord ind i det sociale liv, når du siger "godmorgen" og skaber den sociale platform for en god dag, en god uge - en god fremtid.

Med det lille ord anerkender du også andres ret til at eksistere og tilskriver andre en værdi samtidig med, at du inviterer til, at de træder ind i den sociale sammenhæng. "Godmorgen" er derfor et ritual, hvorved vi giver hinanden værdi og kan se os selv som værdifulde – det giver selvværd.

Når du svarer godmorgen tilbage, anerkender du relationen, og dagens første fællesskab cementeres. Modtager du til gengæld ikke et "godmorgen", vil du modsat opleve at blive negligeret.

"Mennesker er det eneste væsen der kan kærtegne og slå ihjel med ord," som neurobiolog Humberto Maturana siger, og du kan starte morgenen med at 'kærtegne' dine medmennesker med en kort, klassisk godmorgen hilsen.

Fremtidens luksus er nærvær og tid

Luksus i fremtiden er i høj grad ikke-materielle ting som nærvær, autenticitet, tid, rum til fordybelse, relationer og fællesskab. Luksus er nemlig altid det, som er et knapt gode – og det er disse ting i vores travle liv, præget af netværk, freelance-økonomi, konkurrence, intensiverede markeder, urbanisering, globalisering og så videre, som vi savner og mangler.

I en verden, hvor vi har mange svage relationer i sociale netværk og få stærke relationer, der er udviklet over lang tid, kommer vi derfor nemt til at drømme om det, vi mangler – nemlig fællesskab og gode stunder med dem, vi holder af. Og her er morgenen, hvor hele familien typisk er samlet, vores lille mulighed for selv at skabe 'undtagelsen' i en hektisk hverdag. Som en erfaren fysioterapeut engang fortalte mig, så kræver det stabilitet at for få mobilitet.

Derfor skal vi måske indstille os på at indrette morgenen som det stabile element i det mobile liv. Det kan være ud fra de aktuelle behov, vi har lige nu, og som vil skabe værdi for os i nær fremtid. Det kan være at styrke nærværet, fællesskabet eller tilbyde et refleksionsrum og fristed. På den måde kan vi opleve synkronicitet med andre mennesker. Og netop disse øjeblikke af synkronicitet er sjældne. Kan vi gøre morgenerne til små serielle, periodiske oaser, kan de desuden ses som et barometer på, hvor godt vi faktisk takler vores hverdag, fordi vi får lettere ved at tackle andre stunder på lignende vis.

En god start på en god dag:

Vælg teknologien fra
Sociale medier er så at sige kommet imellem os. Vi er gået fra fysisk nærvær til distanceret nærvær, og derfor drømmer danskere om at sidde sammen om morgenen og faktisk være til stede sammen. Morgenen kan derfor være det rum, hvor der er adgang forbudt for teknologi.

Gør morgenen til et åndehul
Hverdagen er under pres. Vi skal mere med færre ressourcer, og vi oplever, at teknologien dramatisk forandrer vores hverdag og kompetencer. Det fører gode ting med sig, men vi oplever også mere uforudsigelighed, usikkerhed, information og flertydighed samt færre rutiner og referencepunkter. Vi oplever en verden, hvor vi er overinformeret og underreflekteret. I det pres kan du gøre morgenen til et rutinemæssigt åndehul, hvor vi spørger venligt ind til tidligere vigtige samtaler hos hver enkelt, til værdien af dagens gøremål og til hvad man evt. glæder sig til i dag m.m.

Sats på hinanden
Vi er alle børn af tiden, og de unge generationer bringer nye sociale mønstre med sig. I 70’erne, 80’erne og 90’erne var man enten individualist eller til fællesskaber. I dag er vi individualister i et fællesskab med andre. Vi vælger fællesskaber til, der understøtter vores interesser og identitet og som gavner os. Men vi er der kun midlertidigt og forsvinder ligeså snart, det ikke giver værdi længere. Der kan morgenen blive det rum, hvor vi satser på hinanden uden at forvente noget igen, og hvor vi har stabilt samvær.